Arjen Turva pilottikylä- hanke 11.8.2022 KLO 18.00 -

Toinen tapaaminen Arjen turva -hankkeen tiimoilta 11.8 2022 KLO 18.00 - 

 Voisimme kartoittaa tarkemmin teidän kylän toiveita ja tarpeita koulutusten suhteen ja samalla pitää 72h varautumiskoulutuksen. Mukaan olisi hyvä saada muutama paikallinen kylätoimija. 

Mukaan voi tulla kuka tahansa. Kahvitarjoilu