Albumi

Kolmisopella heräsi ajatus kauniin luonnon hyväksikäytöstä. Kyläyhdistys tarttui toimeen ja saatiin aikaiseksi kävelyreitti.
Ohessa kuvia reitin varrelta. Lopussa kuva reitin testausryhmästä.
 
 
Patikkapolku alkaa Kolmisopen entiseltä koululta, jatkuu Harjuntietä Mustintien risteykseen. Siitä näkyy vanha riihi, jonka vasemmalta puolen alkaa polku jatkuen pellon laitaan. Siitä näkyy Itä-Suomen pisin puusilta Uiton-silta,  jota kutsutaan myös Mustin-sillaksi.
 
Tullaan polun ja traktoritien risteykseen. tästäkin tarkkasilmäiset erottaa Itä-Suomen pisimmän puusillan,  jota kutsutaan Mustin-sillaksi tai Uiton sillaksi. Myös Sopen Erän ”sorsan pesiä” sekä Yaran hapetuspumppu näkyy maisemassa.
 
 
 
Sopen Erän riistanruokintapaikka. Riistanruokintapaikalta lähtee ohut polku metsälammelle… sitä ei ole merkitty, mutta ”paikalliset tietää ”Pöppölammen”
 
Siitä reitti jatkuu samaa traktoritietä vanhalle sähkölinjalle, käännytään oikealle. Sähkölinjan pohjaa pitkin jatketaan suoraan ja tullaan Syrjänlahdentielle.
 
 Tässä käännytään vasemmalle, jolloin saavutaan Varpaisjärventielle. Varpaisjärventie ylitetään ja jatketaan metsäautotietä ensimmäiselle kääntöpaikalle. Tästä kääntöpaikalta voi myös aloittaa patikoinnin.
 
 
Kääntöpaikalta lähtee merkitty traktoriura, jota pitkin mennään noin puoli kilometriä. Merkitty polku kääntyy vasemmalle traktoriuralta ja jatkaa jyrkän rinteen laitaa metsäaukion reunaan. Tästä merkitty polku nousee metsään ja jatkaen aina  ”Palin Pistolle” eli Maanviljelijä Pauli Vainikaisen rakentamalle levähdyspaikalle.
 
Hyvä on reitti, mutta hyvä on Palin piston taukopaikkakin.