Kyläyhdistys

Kolmisopella on pitkät perinteet kylätoiminnassa. Kylätoimikunta aloitti jo ensimmäisten joukossa ja esintyy jopa Siilinjärven kunnan esittelyfilmissä. Nykyisin kylätomikunta on rekistöröitynyt nimellä Kolmisopen kyläyhdistys Ry.

Yhdistyksen tarkoituksena on: 

 •  edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta sekä kylän elinkelpoisuutta.
 •  toimia kylän asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana.
 •  pyrkiä edistämään kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa sekä yhteistyötä.
 • pyrkiä edistämään kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä.
 • edistää palveluiden säilymistä alueella. 

 Vuoden 2021 toimintasuunnitelma:

 • Pidetään hallituksen kokouksia ja kyläkokouksia tarpeen mukaan.
 • Tehdään yhteistyötä kylän muiden järjestöjen kanssa tarvittaessa.
 • Ilmoitetaan tapahtumisista kylätiedotteilla, omilla kotisivuilla ja Uutis-Jousessa sekä Jaansmo Ay:n kotisivuilla.
 • Mahdollisuuksien mukaan ollaan kehittämässä yhteistyötä naapurikylien, Jaansmo Ay:n, kunnan ja Yaran kanssa.
 • Pidetään yllä Soppiksen toimintaa ja erilaisten tuotteiden myyntiä tapahtumien yhteydessä.
 • Järjestetään vuoden mittaan tapahtumia edellisten vuosien tapaan. Tapahtumien tuotoilla katetaan toiminnan kustannuksia.
 • Tehdään Saarisen rannan kunnostustöitä ja järjestetään virkistystoimintaa. 

Tiedottaminen:

Kyläyhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista olemme jakaneet tiedotteita postilaatikoihin sekä ilmoittaneet kylän nettisivuilla sekä Jaansmo Ay:n kotisivulla. Sekä suoraan sähköpostilla henkilöille, jotka ovat sähköpostilistallamme. Kylällämme on kyläreportteri Sari Kämäläinen, joka tekee juttuja kylän tapahtumista. Tiedotamme tapahtumista myös omilla henkilökohtaisilla sivuillamme Facebookissa.

Kyläyhdistyksen hallitus vuonna 2021:

Puheeenjohtaja Tapani Ruuskanen.

Muut hallituksen jäsenet: Varapuheenjohtaja Aino Hartikainen, sihteeri Sari Kämäläinen, rahastonhoitaja Heli Sulola, Arto Vainikainen, Osmo Niskanen, Leo Vainikainen, Markku Penttinen, Kaisu Ukkonen ja Johanna Päivinen.